Членство
Членуването в НБМ е доброволно. Кандидатите за членове на Сдружението изразяват желанието си за членство с писмено заявление до Управителния съвет. В Сдружението могат да членуват всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Заявление за членство

Членовете приемат Устава на Сдружението и работят за осъществяване целите и задачите му, плащат определения членски внос и определените от Общото събрание допълнителни вноски.
Моля, свалете и попълнете Заявлението за членство, след което го изпратете на office@nbn-bg.com

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №8

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com