Новини

Взаимното доверие, бързата комуникация, изпълнението на задачите в срок, са били ключови фактори за успешното сътрудничество между двете компании и установяване на трайни бизнес отношения - ролята на Национална бизнес мрежа във връзката между двата бизнеса. [вижте повече]
Групама Застраховане, част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles, има удоволствието да представи своята специална оферта за членовете на Национална бизнес мрежа. Присъствайки в България в продължение на над 13 години, компанията се отличава като модерна и иновативна, предлагайки разнообразие от застрахователни продукти, които покриват всички аспекти на живота. [вижте повече]
И през 2023 година Национална бизнес мрежа, в сътрудничество с Олег Григоров, продължава организирането и провеждането на обучения и лекции на тема „Финансово планиране“. [вижте повече]
Събитието има за цел да информира в детайли представителите на МСП, НПО, както и експерти, които разчитат на възможностите на Европейските фондове за финансиране на техните бизнес проекти. То ще предостави цялостен информационен преглед на програмите, финансирани с европейски средства, насочени към българския бизнес за периода 2021 – 2027 [вижте повече]
Нови промени в данъчното законодателство, приети с ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г. , в който е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в сила от 01.07.2022 г. с изключение на отделни разпоредби. [вижте повече]

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №8

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com