ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

От (наименование, правна форма):

МОЛ:

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

Електронна поща:

Уебсайт:

Предмет на дейност:

ЕИК номер:

ДДС номер:

Лице за контакт:

Условия за участие:

 1. Заплащане на членски внос по сметка на НБМ или в брой в офиса на Сдружението:

  За 12 (дванадесет) месеца – 240,00 (двеста и четиридесет) лв.

  Банкова сметка:
  УниКредит Булбанк
  IBAN: BG23UNCR96601009280901
  BIC:UNCRBGSF

 2. Съгласен/а съм данните на фирмата да бъдат публикувани се сайта на НБМ:     да не
 3. Съгласен/а съм са получавам допълнителна информация и съобщения от Сдружението по електронен път:     да не

С настоящото заявление изразявам желанието си за членство в Сдружение "Национална бизнес мрежа"

дата: 17-10-18